Testovací proužky Contour Plus 50ks

399,50 

Popis

Proužky diagnostické Contour PLUS – Testovací proužky k měření hladiny glukózy v krvi. K samostatnému testování. Bez kódování. K použití s glukometry Contour Plus.

Testovací proužky Contour plus jsou určeny k měření obsahu glukózy ve vzorku kapilární plné krve. Elektrický proud vytvářený v testovacím proužku při reakci krevního vzorku a enzymu FAD glukózodehydrogenázy je následně měřen glukometrem. Výsledky testu jsou kalibrovány na plasmu dle standardu IFCC. To usnadňuje porovnání výsledků dosažených glukometrem s výsledky laboratorních měření. Testovací proužky Contour Plus jsou bezkódovací a jsou určeny pro glukometry Contour Plus.

Kód VZP 169667, plně hrazeno ZP